Konstrukcje stalowe

DLA INSTALACJI TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA I PRZESIEWANIA

Łączenie różnych urządzeń i systemów do transportu ładunków luzem i recyklingu może zapewnić ogromne korzyści dla pracowników i wydajności produkcji. Antha-Pol ma doświadczenie we wspieraniu Klientów przy projektowaniu instalacji produkcyjnych. W tym celu możemy dostarczyć dostosowane platformy, takie jak:

  • konstrukcje nośne,
  • pomosty łączące,
  • podesty,
  • podłogi magazynowe,
  • chodniki.

Możemy dodać schody, poręcze, otwory załadunkowe i poręcze uchylne. W oparciu o potrzeby Klienta, możemy je wykonać ze stali zwykłej, jak i nierdzewnej. Zastosowanie stalowej ramy lub konstrukcji sprawia, że urządzenia są bezpiecznie i łatwo dostępne podczas pracy oraz kontroli i konserwacji.

Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat rozwiązania dostosowanego do Państwa potrzeb.

Konstrukcje Stalowe